À vendre au musée Godelieve

CODE NOM DU PRODUIT ANNÉE AUTEUR PRIX
ART001 Archiefbeelden Gistel, Gloucestershire (UK) 2001 F. Debaillie en M. Vansevenant €15
ART002 Devotie in kleur (brochure n.a.v. Erfgoeddag) 2006 N.V.T. €2
ART003 Programmaboekje bij de uitvoering van het muziekdrama ‘Godelieve’ van Edgar Tinel 'Sinaai en Gistel' 2009 N.V.T. €2
ART004 Van Klein Vaticaan naar Sociaal Huis, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 1 2011 M. Vansevenant €2.50
ART005 Gistelse Figuren 2 (Fernand Becue, Johan Bonny, Georges De Baets, Maurice Depuydt, Stefaan Depuydt en Livia Canestraro, Marvin Gaye, Pol Gernaey en Sylveer Maes) 2011 F. van Campenhout €10
ART006 Door Godelieve van Gistel geïnspireerd, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 2 2012 M. Vansevenant en H. Gryspeert €2.50
ART007 Mysterie verbeeld, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 3 2012 C. Wittebroodt €2.50
ART008 Gistelse Figuren 3 (Robert de Beaucourt, Delphin Depuydt, Jean Philip De Tender, Valeer en Hugo Portier, Cindy van Acker, Jan Vanhevel, August Richard Vansevenant) 2013 F. van Campenhout €10
ART009 Gistelse Verhalen uit de Groote Oorlog, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 4 2015 M. Vansevenant €15
ART010 Godelieve van Gistel 2016 R. M. de Puydt €5
ART011 Erfgoedwandeling Abdij Ten Putte, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 5 2017 M. Vansevenant en H. Gryspeert €3
ART012 Steenrijk & begeesterd. Kastelen en abdijen in het Brugse Ommeland 2017 Véronique Lambert €15

*Si vous achetez deux brochures de "Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis", vous recevrez la troisième brochure gratuitement.

Antiquariaat

CODE NOM DU PRODUIT ANNÉE AUTEUR PRIX
ART013 Sinte Godelieve van Ghistel (derde uitgave) 1889 L. Vanhaecke €15
ART014 Heilige Godelieve van Vlaanderen 1930 A. De Nolf €12
ART015 Godelieve de verstooten edelvrouwe van Gistel 1940 F. R. Boschvogel €8
ART016 Godelieve van Gistel, in Heiligen van Onzen Stam 1944 M. English €12
ART017 De H. Godelieve van Gistel 1947 J. Van Uxem €8
ART018 Godelieve 1949 F. R. Boschvogel €10
ART019 Sinte Godelieve en haar beevaart te Gistel 1951 M. English €12
ART020 Les quatre couronnes de Sainte Godelieve de Gistel 1951 M. English €12
ART021 Korte Levensschets der H. Godelieve van Ghistel 1932 L. Joos € 15
ART022 Sinte Godelieve 1070-1970. Catalogus van de tentoonstelling 1970 M. Madou €15
ART023 Wonderlyk Leven van de Heylige Godelieve (anastatische heruitgave van het volksboekje dat uitgegeven werd bij J. Begyn in Gent) 1970 N.V.T. €15
ART024 S. Stola Godelevae 1070-1970, in Sacris erudiri, Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen 1971 N.V.T. €20
ART025 tClooster van Sinte Godelieve eertydts buyten Ghistele nu binnen Brugghe 1973 A. Hoste €15
ART026 350 Jaar Sint-Godelieveabdij te Brugge. Kataloog van de tentoonstelling 1973 A. Hoste, G. Michiels en F. Vromman €15
ART027 De Sint-Godelieveabdij te Gistel tijdens het abbatiaat van Katarina de la Coste (+1581) 1974 A. Hoste €15
ART028 Vita Godeliph. Latijnse tekst ingeleid door Nikolaas-Norbert Huyghebaert O.S.B., Nederlandse vertaling met noten voorzien door Stefaan Gyselen, pastoor-deken van Gistel 1982 Drogo van Sint-Winoksbergen €15
ART029 Godelieve van Gistel. De ‘Vita Godeliph’ van de monnik Drogo (1084) uit het Latijn vertaald door Stefaan Gyselen met prenten van Jan Jaak de Grave 1982 N.V.T. €15
ART030 Het levensverhaal van Sint-Godelieve 1984 D. Anselm Hoste O.S.B €10
ART031 Godeliph 1084-1984, tijdschrift Vlaanderen, nr. 200, mei-juni 1984 R. M. de Puydt e.a. €10
ART032 Godeleine de Wierre, Godelieve de Flandre, Etaples 1989 T. Cuvelier en J. Watrin €20
ART033 Pieter Le Doulx en een Brugs Sint-Godelievehandschrift 1989 A. Hoste en J.L. Meulemeester €6
ART034 Sint-Godelieveabdij Gistel 1891-1991 1991 S. Gyselen e.a. €40
ART035 Et in Flandris de ecclesia Gestella (… en in Vlaanderen over de kerk van Gistel …) 1994 M. Vansevenant e.a. €40
ART036 Godelieve Payers. Abdis van de Sint-Godelieveabdij te Gistel: 1540-1553 1995 A. Hoste €6
ART037 Kunstmap ‘Abdij Ten Putte’ (6 tekeningen van Freddy Delancker, genummerd, beknopte historiek door August Vansevenant) 1984 N.V.T. €2
ART038 Pin Gistel (met afbeelding van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de kerk van de abdij Ten Putte, de Oostmolen en het wapenschild van Gistel) N.V.T. N.V.T. €0.50

*Les frais d'expédition et d'affranchissement sont facturés lors de l'expédition.

Passer une commande

Contactgegevens

Producten