Te koop in het Godelievemuseum

CODE PRODUCTNAAM JAAR AUTEUR PRIJS
ART001 Archiefbeelden Gistel, Gloucestershire (UK) 2001 F. Debaillie en M. Vansevenant €15
ART002 Devotie in kleur (brouchure n.a.v. Erfgoeddag) 2006 N.V.T. €2
ART003 Programmaboekje bij de uitvoering van het muziekdrama ‘Godelieve’ van Edgar Tinel, Sinaai en Gistel 2009 N.V.T. €2
ART004 Van Klein Vaticaan naar Sociaal Huis, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 1 2011 M. Vansevenant €2.50
ART005 Gistelse Figuren 2 (Fernand Becue, Johan Bonny, Georges De Baets, Maurice Depuydt, Stefaan Depuydt en Livia Canestraro, Marvin Gaye, Pol Gernaey en Sylveer Maes) 2011 F. van Campenhout €10
ART006 Door Godelieve van Gistel geïnspireerd, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 2 2012 M. Vansevenant en H. Gryspeert €2.50
ART007 Mysterie verbeeld, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 3 2012 C. Wittebroodt €2.50
ART008 Gistelse Figuren 3 (Robert de Beaucourt, Delphin Depuydt, Jean Philip De Tender, Valeer en Hugo Portier, Cindy van Acker, Jan Vanhevel, August Richard Vansevenant) 2013 F. van Campenhout €10
ART009 Gistelse Verhalen uit de Groote Oorlog, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 4 2015 M. Vansevenant €15
ART010 Godelieve van Gistel 2016 R. M. de Puydt €5
ART011 Erfgoedwandeling Abdij Ten Putte, Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nr. 5 2017 M. Vansevenant en H. Gryspeert €3
ART012 Steenrijk & begeesterd. Kastelen en abdijen in het Brugse Ommeland 2017 Véronique Lambert €15

* Bouwstenen van de Gistelse geschiedenis nrs. 1, 2 en 3: bij aankoop van twee brochures krijgt u de derde brochure gratis.

Antiquariaat

CODE PRODUCTNAAM JAAR AUTEUR PRIJS
ART013 Sinte Godelieve van Ghistel (derde uitgave) 1889 L. Vanhaecke €15
ART014 Heilige Godelieve van Vlaanderen 1930 A. De Nolf €12
ART015 Godelieve de verstooten edelvrouwe van Gistel 1940 F. R. Boschvogel €8
ART016 Godelieve van Gistel, in Heiligen van Onzen Stam 1944 M. English €12
ART017 De H. Godelieve van Gistel 1947 J. Van Uxem €8
ART018 Godelieve 1949 F. R. Boschvogel €10
ART019 Sinte Godelieve en haar beevaart te Gistel 1951 M. English €12
ART020 Les quatre couronnes de Sainte Godelieve de Gistel 1951 M. English €12
ART021 Korte Levensschets der H. Godelieve van Ghistel 1932 L. Joos € 15
ART022 Sinte Godelieve 1070-1970. Catalogus van de tentoonstelling 1970 M. Madou €15
ART023 Wonderlyk Leven van de Heylige Godelieve (anastatische heruitgave van het volksboekje dat uitgegeven werd bij J. Begyn in Gent) 1970 N.V.T. €15
ART024 Godelevae 1070-1970, in Sacris erudiri, Jaarboek voor Godsdienstwetenschap-pen 1971 S. Stola €20
ART025 tClooster van Sinte Godelieve eertydts buyten Ghistele nu binnen Brugghe 1973 A. Hoste €15
ART026 G. Michiels en F. Vromman, 350 Jaar Sint-Godelieveabdij te Brugge. Kataloog van de tentoonstelling 1973 A. Hoste €15
ART027 De Sint-Godelieveabdij te Gistel tijdens het abbatiaat van Katarina de la Coste (+1581) 1974 A. Hoste €15
ART028 Drogo van Sint-Winoksbergen, Vita Godeliph. Latijnse tekst ingeleid door Nikolaas-Norbert Huyghebaert O.S.B., Nederlandse vertaling met noten voorzien door Stefaan Gyselen, pastoor-deken van Gistel 1982 N.V.T. €15
ART029 Godelieve van Gistel. De ‘Vita Godeliph’ van de monnik Drogo (1084) uit het Latijn vertaald door Stefaan Gyselen met prenten van Jan Jaak de Grave 1982 N.V.T. €15
ART030 Het levensverhaal van Sint-Godelieve 1984 D. Anselm Hoste O.S.B €10
ART031 Godeliph 1084-1984, tijdschrift Vlaanderen, nr. 200, mei-juni 1984 R. M. de Puydt e.a. €10
ART032 Godeleine de Wierre, Godelieve de Flandre, Etaples 1989 T. Cuvelier en J. Watrin €20
ART033 Pieter Le Doulx en een Brugs Sint-Godelievehandschrift 1989 A. Hoste en J.L. Meulemeester €6
ART034 Sint-Godelieveabdij Gistel 1891-1991 1991 S. Gyselen e.a. €40
ART035 Et in Flandris de ecclesia Gestella (… en in Vlaanderen over de kerk van Gistel …) 1989 M. Vansevenant e.a. €40
ART036 Godelieve Payers. Abdis van de Sint-Godelieveabdij te Gistel: 1540-1553 1995 A. Hoste €6
ART037 Kunstmap ‘Abdij Ten Putte’ (6 tekeningen van Freddy Delancker, genummerd, beknopte historiek door August Vansevenant) 1984 N.V.T. €2
ART038 Pin Gistel (met afbeelding van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de kerk van de abdij Ten Putte, de Oostmolen en het wapenschild van Gistel) N.V.T. N.V.T. €50

*Bij verzending worden de verpakkings- en portkosten aangerekend.

Bestelling plaatsen

Contactgegevens

Producten