Wierre-Effroy

Jumelage


Godelieve wordt ook vereerd in haar geboorteplaats Wierre-Effroy in Noord-Frankrijk. Zij wordt er Godeleine genoemd. In de St.-Pieterskerk bevindt zich een altaar dat aan haar is toegewijd. Verschillende kunstwerken herinneren aan de heilige, o.a. een opmerkelijke beeldengroep die de wurging voorstelt. De volkse verering gebeurt echter op enkele kilometer van de kerk in een park met een kapel ter ere van Sainte Godeleine. Aan het water van de bron in de kapel wordt een genezende kracht toegeschreven.

Sinds enkele jaren is er een jumelage tussen Gistel en Wierre-Effroy, waarbij zelfs delegaties worden uitgewisseld. Zo trekt elk jaar een groep Gistelnaars naar het geboortedorp van Godelieve om er de week vóór de Gistelse hoogdag in de kleine processie mee te figureren. Het Gistelse stadsbestuur en het processiecomité organiseren bij deze gelegenheid een uitstap voor deelnemers en sympathisanten. Maar evengoed ontvangen we in Gistel op processiezondag een delegatie uit Wierre-Effroy. Deze uitwisseling kwam tot stand dankzij de contacten van wijlen Michel Bullynck en de heer Alexandre Vasseur. Deze laatste werd in 2018 ereburger van de stad Gistel.

Contactgegevens


Mairie de Wierre-Effroy
Place de la Mairie
62720 Wierre-Effroy (France)l
tel. 33 (0)3 21 92 82 80
mairie.wierre-effroy@wanadoo.fr