Godelieveprocessie

Eeuwenoud

Het tragische levensverhaal van Godelieve spreekt nog altijd tot de verbeelding. De Godelieveprocessie, die elk jaar op de eerste zondag na 5 juli door de straten van Gistel trekt, getuigt daarvan.

Uit archiefstukken blijkt dat de processie al uitging in 1459. Een moderne processie zet deze eeuwenoude traditie verder. In 2017 werd de Godelieveprocessie erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Ca. 1.000 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Godelieve uit: vanaf haar geboorte en haar jeugd over haar mislukte huwelijk tot haar brutale marteldood in 1070. Godelieve werd in 1084 heiligverklaard en dus als voorbeeld gesteld voor de komende eeuwen. Dit vormt het onderwerp van het laatste gedeelte van de processie.

In de tweede helft van de vorige eeuw werd de processie tweemaal grondig vernieuwd: in 1955 naar ontwerpen van Jos Speybrouck en in 1970 met Arno Brys als ontwerper en Frans Vromman als regisseur. Meer recent, in 2000-2001, kreeg op aangeven van regisseur Arnold Lernout en kunstenaar Mon Camelbeke het slotgedeelte een nieuwe vorm met de voorstelling van het vierkronenmotief. In 2012 werden onder leiding van regisseur Guido Willaert twee nieuwe praalwagens (de geboorte en het huwelijk van Godelieve) gerealiseerd. Sinds 2016 is Jan Bonne regisseur van de processie.

De processie is zonder meer het belangrijkste socioculturele gebeuren dat Gistelnaren met elkaar verbindt en dit over de generaties en de eeuwen heen. Het is een traditie die generaties geleden is opgestart vanuit een diep christelijk geloof in de figuur van Godelieve. Samen processie vormen was een uitgelezen moment voor het samen vertolken van het geloof. Heel wat families in Gistel blijven er een punt van maken om samen in groep deel te nemen aan de processie uit traditie, om de gewoonte van de vorige generaties in stand te houden en omwille van de universele waarden die de figuur van Godelieve symboliseert. Het is ook een gemeenschappelijk project van heel wat Gistelse verenigingen. Aan geen enkel ander evenement in Gistel verlenen zoveel verenigingen hun medewerking als aan de processie.

Praktisch


Op de zondag van de processie wordt de stadskern voor alle doorgaand verkeer afgesloten vanaf 14 uur. Alleen wie als medewerker vooraf in bezit is van een ‘vrije doortocht’-kaart kan de startplaats nog tot 15 uur bereiken vanuit de richting Brugge. Alle doorgaande verkeer wordt omgeleid.

Parkeergelegenheid is voorzien langs de Sportstraat, de Brugse baan en de Nieuwpoortse steenweg of aan de abdij Ten Putte, vanwaar een gratis shuttlebus naar het centrum voert.
Zitplaatsen zijn te verkrijgen bij de dienst Vrije Tijd van het stadsbestuur via 059 27 98 71 of zomerloos@gistel.be

De processie start om 16 uur aan het Godelievecollege, het knooppunt van de Ellestraat, de Bruidstraat en de Sint-Jansgasthuisstraat, waarlangs een tribune voor genodigden opgesteld staat. Er worden op twee locaties zitplaatsen aangeboden. Ofwel ter hoogte van het kruispunt van de Callaertswalledreef en de Stationsstraat, ofwel aan het einde langs de Kerkstraat. De huurprijs van € 2 betaal je ter plaatse. Zitplaatsen kunnen vooraf gereserveerd worden via de toeristische dienst. De slotceremonie heeft omstreeks 18 uur plaats aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk.

Op de dag van de processie zijn er ook verschillende randactiviteiten in het stadspark en in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Na de processie wordt iedereen uitgenodigd op een volksfeest in het stadspark, tussen de kerk en de markt.

Voor het dagprogramma bekijkt u best de evenementenpagina van 7 juli

Bekijk hier het plannetje

Openbaar vervoer


Vanuit Oostende

Bus 50 (Oostende-Meiboom-Gistel): afstappen in Gistel-centrum

Bus 51 (Oostende-Gistel-Eernegem-Torhout): afstappen in Gistel-centrum

Bus 52 (Oostende-Gistel-Jabbeke-Brugge): afstappen in Gistel-centrum


Vanuit Brugge

Bus 52 (Brugge-Jabbeke-Gistel-Oostende): afstappen in Gistel-centrum


Na de processie kan je de bus nemen aan de halte bij het administratief centrum

info: www.delijn.be of 070 22 02 00

Shuttlebus


In de namiddag is er een gratis busverbinding tussen het Administratief Centrum (Congolaan) en de abdij Ten Putte (Abdijstraat).

Parking abdij Ten Putte richting administratief centrum: 13.30 - 14 - 14.30 - 15 - 15.30 - 18.15 en 19.30 uur Administratief Centrum (Heyvaertlaan 18 - achterzijde gebouw Congolaan) richting abdij Ten Putte: 13.45 - 14.15 - 14.45 - 15.15 - - 18 - 18.30 uur

Immaterieel erfgoed


Bij Ministerieel besluit van 21 juni 2017 werd door de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel beslist de ‘Godelieveprocessie Gistel’ op te nemen in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze erkenning drukt meteen de waardering uit voor de inzet en de inspanningen van al wie betrokken is bij de Godelieveprocessie in het verleden, nu en in de toekomst.

Deze erkenning is echter geen eind- maar eerder een beginpunt. Na de opname op de inventaris dient het kerncomité ieder jaar een overzicht te geven van de genomen maatregelen in het kader van het erfgoedzorgplan. Er dient duidelijk aangetoond te worden dat op een actieve manier zorg wordt gedragen voor de processie naar de toekomst toe.

Het dossier dat door het kerncomité werd ingediend en nu door de minister is goedgekeurd, is consulteerbaar op www.immaterieelerfgoed.be

Meewerken als vrijwilliger aan de processie

De Godelieveprocessie kan elk jaar uitgaan dankzij de gewaardeerde medewerking van vele vrijwilligers. Zij begrijpen dat Godelieves gedachtengoed immer actueel blijft. Zij vinden ook dat het meest waardevolle culturele erfgoed in Gistel voor de toekomst gevrijwaard moet worden.

Voel je je geroepen om deel uit te maken van deze grote processiefamilie, wil je meestappen of achter de schermen meewerken, dan vernemen we dat heel graag via onderstaand contactformulier of telefonisch 0474 65 38 59 (Toon Beelaerts).

Bij voorbaat dank.

Contactgegevens

Indien je wenst mee te stappen

Opmerkingen