Koor Godeliva Cantat

Historiek


In 1968 richtte Gerard Maertens uit drie bestaande kleine koren een gemengd koor op met de naam Sint-Godelievekoor. In 1985 werd het overgenomen door Marcel Moerman, die erin slaagde een bloeiend gezelschap te vormen. In 2005 gaf het koor in samenwerking met de Vrienden van het Godelievemuseum een uitvoering van de vertelcantate 'Zij van de kraaien' van de Vlaamse componist Ludo Geloen op tekst van Mieke Felix.

Marcel Moerman gaf in 2007 zijn dirigeerstokje door aan Thomas Vanderper. Ook met hem kon het koor verschillende mooie concerten uitvoeren. In 2012 kwam het project ‘Godeliva Cantat’ tot stand. Deze naam werd behouden als nieuwe koornaam.

In 2016 werd Geert Steelant de nieuwe dirigent.

Het koor Godeliva Cantat luistert tal van liturgische plechtigheden op met vierstemmig gezang, maar bereidt tweejaarlijks ook een groter project voor. Zo verzorgde het koor reeds verscheidene concerten in Gistel en daarbuiten. Dit gebeurde veelal in samenwerking met andere muziekverenigingen van Gistel en omstreken of zelfs uit het buitenland (Duitsland, Letland en Oekraïne).

Het koor repeteert op dinsdagavond van 19.30 tot 21 uur (september tot en met juni - uitzondering van de schoolvakanties) De repetities gaan door in de cafetaria van het woon- en zorgcentrum Sint-Godelieve, Sint-Jans-Gasthuisstraat 16 in Gistel.
Contactgegevens; Ria Dejonghe Tempelierstraat 15 8470 Gistel tel. 059 27 72 10 ria.dejonghe@gmail.com www.godelivacantat.be