Abdij Ten Putte

Historisch


Wellicht omstreeks 1100 werd op de plaats van de marteldood van Godelieve een abdij van benedictinessen gesticht. Volgens de legende werd de abdij opgericht door Edith, de dochter uit het tweede huwelijk van Bertolf. Zij was blindgeboren, maar kon zien toen zij haar ogen waste met water uit de put waarin Godelieve werd ondergedompeld.

Toen de abdij in 1578 verwoest werd door de geuzen, moesten de zusters vluchten. Uiteindelijk vestigden zij zich in de Boeveriestraat te Brugge, waar in 1623 een nieuwe abdij werd opgericht. In 1891 keerden twaalf zusters naar Gistel terug en namen hun intrek in het nieuwe klooster, gebouwd in neogotische stijl naar de plannen van architect baron Jean Baptiste Bethune. In 1934 kreeg de priorij weer de titel van abdij. Tijdens de periode 1952-1958 werd de abdij grondig verbouwd onder leiding van architect Arthur Degeyter.

In 2007 verhuisde de gemeenschap Moeder van Vrede, die door de bisschop van Brugge erkend werd als religieuze congregatie, vanuit Meetkerke naar de abdij Ten Putte. De zusters benedictinessen woonden tot eind 2011 in de abdij.

De schilderachtige abdij Ten Putte wordt bezocht door talrijke bedevaarders en toeristen. Blikvanger is de put met het miraculeuze water (1634), die in een fraaie koepelkapel staat. Verder kan je de kerk, de devotiekapel, de kraaienkapel (op de motte), de plaats met het genadebeeld en de gevangenis bezoeken. Vergeet ook niet te gaan kijken naar het ‘hemd zonder naad’, dat volgens de legende gemaakt werd door Godelieve. De abdij beschikt over een ruim onthaalcentrum met cafetaria (Godelievezaal).

Wil je meer weten over de abdij en haar geschiedenis, dan kan je een erfgoedwandeling maken op de abdijsite. De begeleidende brochure (€ 3) is te verkrijgen in het Godelievemuseum of in de cafetaria.

Gebedsdiensten


Op zondag zijn er eucharistievieringen om 8 en 10 u., tijdens de week om 7.30 u. (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) of om 9 uur (woensdag en zaterdag).
Op zondag zijn er vespers om 15.30 u., tijdens de week om 17.30 u.


Van 6 tot 30 juli heeft de 25-daagse plechtigheid ter ere van Sint-Godelieve plaats. Op 6 juli is er een openingsmis om 15 u., Van 7 tot 30 juli zijn er elke dag vespers om 15.30 u.

Tentoonstelling

Van 2 juli tot en met 17 september 2023 is er n.a.v. het themajaar 'Abdijen en Kastelen' een tentoonstelling in het slot van de abdij. De tentoonstelling 'Onderweg - Pelgrimeren in het land van Arnoldus en Godelieve' is dagelijks open van 14 tot 17 uur maar gesloten op woensdag en zaterdag. Wegens de Welgezinde Dagen is de tentoonstelling eveneens gesloten van woensdag 9 t.e.m. woensdag 16 augustus 2023. Reservaties voor groepsbezoeken kunnen op het nummer 0479 790 889 of info@godelievevangistel.be Meer uitleg over deze manifestatie kunt u lezen op de evenementenpagina.

Cafétéria


van april tot en met september: dagelijks van 13 tot 18 uur
van oktober tot maart (behalve januari): alleen op zondag van 14 tot 18 u. januari: gesloten

voor groepen zijn andere uren mogelijk na afspraak met de kloostergemeenschap.

Contactgegevens


Gemeenschap Moeder van Vrede
Abdijstraat 84
8470 Gistel
tél. 059 27 86 71
moeder.van.vrede@skynet.be
www.moedervanvrede.be