Abdij Ten Putte

Historisch


Wellicht omstreeks 1100 werd op de plaats van de marteldood van Godelieve een abdij van benedictinessen gesticht. Volgens de legende werd de abdij opgericht door Edith, de dochter uit het tweede huwelijk van Bertolf. Zij was blindgeboren, maar kon zien toen zij haar ogen waste met water uit de put waarin Godelieve werd ondergedompeld.

Toen de abdij in 1578 verwoest werd door de geuzen, moesten de zusters vluchten. Uiteindelijk vestigden zij zich in de Boeveriestraat te Brugge, waar in 1623 een nieuwe abdij werd opgericht. In 1891 keerden twaalf zusters naar Gistel terug en namen hun intrek in het nieuwe klooster, gebouwd in neogotische stijl naar de plannen van architect baron Jean Baptiste Bethune. In 1934 kreeg de priorij weer de titel van abdij. Tijdens de periode 1952-1958 werd de abdij grondig verbouwd onder leiding van architect Arthur Degeyter.

In 2007 verhuisde de gemeenschap Moeder van Vrede, die door de bisschop van Brugge erkend werd als religieuze congregatie, vanuit Meetkerke naar de abdij Ten Putte. De zusters benedictinessen woonden tot eind 2011 in de abdij.

De schilderachtige abdij Ten Putte wordt bezocht door talrijke bedevaarders en toeristen. Blikvanger is de put met het miraculeuze water (1634), die in een fraaie koepelkapel staat. Verder kan je de kerk, de devotiekapel, de kraaienkapel (op de motte), de plaats met het genadebeeld en de gevangenis bezoeken. Vergeet ook niet te gaan kijken naar het ‘hemd zonder naad’, dat volgens de legende gemaakt werd door Godelieve. De abdij beschikt over een ruim onthaalcentrum met cafetaria (Godelievezaal).

Wil je meer weten over de abdij en haar geschiedenis, dan kan je een erfgoedwandeling maken op de abdijsite. De begeleidende brochure (€ 3) is te verkrijgen in het Godelievemuseum of in de cafetaria.

Gebedsdiensten


Op zondag zijn er eucharistievieringen om 8 en 10 u., tijdens de week om 7.30 u. (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) of om 9 uur (woensdag en zaterdag).
Op zondag zijn er vespers om 15.30 u., tijdens de week om 17.30 u.


Van 6 tot 30 juli heeft de 25-daagse plechtigheid ter ere van Sint-Godelieve plaats. Op 6 juli is er een muzikale openingsmis om 15 u., Van 8 tot en met 30 juli zijn er elke dag vespers om 15.30 u.

Themajaar Abdijen en Kastelen in het Brugse Ommeland

Van 2 juni tot en met 15 september 2024 zijn er een reeks activiteiten die kaderen in dit themajaar. Zo zijn er op de zondagen 2 juni, 25 augustus en 15 september geleide dagfietstochten rond de figuur van Alfred Ronse. Op 2 juni is er in de abdijkerk een klassiek concert met de uitvoering van de Vier Jaargetijden van Vivaldi door het klassiek ensemble la Chapelle Sauvage. Andere concerten zijn er op 13 augustus met folkgroep West Rim en op 15 augustus met de Amerikaanse bluegrass-band The Petersens. Meer uitleg over de diverse manifestaties in dit themajaar kunt u lezen op de evenementenpagina. Tickets via https://reservaties.gistel.be/Tickets.aspx

Cafétéria


van april tot en met september: dagelijks van 13 tot 18 uur
van oktober tot maart (behalve januari): alleen op zondag van 14 tot 18 u. januari: gesloten

voor groepen zijn andere uren mogelijk na afspraak met de kloostergemeenschap.

Contactgegevens


Gemeenschap Moeder van Vrede
Abdijstraat 84
8470 Gistel
tél. 059 27 86 71
moeder.van.vrede@skynet.be
www.moedervanvrede.be